Ταραραρούρα

Με αφορμή το βιβλίο
του Δημοσθένη Παπαμάρκου «Γκιακ».

της Ilsa Lund

Γκιακ. Δεν αναγνώριζα τα αρβανίτικα. Στην πατρική βιβλιοθήκη υπήρχε μια έκδοση για την ελληνική γλώσσα. Στα τελευταία φύλλα βρίσκονταν κείμενα σε ελληνικές διαλέκτους. Παίζαμε απαγγέλλοντας και προσπαθώντας να βγάλουμε νόημα. Στα αρβανίτικα δε βγάζαμε ποτέ, για αυτό ανάλογα με τον τόνο και το ρυθμό των λέξεων επινοούσαμε το περιεχόμενο και το απαγγέλαμε επιλέγοντας συνήθως ύφος δραματικό που καθόλου δεν ταίριαζε. Συνέχεια